Back to top

Erfgoedcollecties met het thema Tweede Wereldoorlog automatisch ontsluiten met trefwoorden. Om dat mogelijk te maken werkt NOB aan de opschoning, uitbreiding, matching en publicatie van de thematische WO2-thesaurus. Op deze manier worden bronnen beter doorzoekbaar via de 'wat'-ingang. Ga naar de WO2-thesaurus in Linked Open Data

Afgerond
05-09-2017

Het project WO2-thesaurus is voor het Netwerk Oorlogsbronnen afgesloten. De termen zijn als Linked Open Data beschikbaar en NOB maakt volop gebruik van de thematische thesaurus. Ook is een handleiding verschenen waarin erfgoedinstellingen worden begeleid in het volledige proces van de dataverrijking in gecontroleerde velden.

Hoewel de thesaurus inhoudelijk kan blijven groeien, sluit het Netwerk Oorlogsbronnen het project WO2-thesaurus af. De oorspronkelijk interne NIOD-thesaurus is tot een externe thesaurus verworden.  

Online bronnen beter vindbaar met het gebruik van terminologieën (thesauri). Met de handleiding 'Verbind je termen' worden erfgoedinstellingen aan de hand genomen in het volledige proces van de dataverrijking in gecontroleerde velden. 

In uitvoering

Beheer en redactie WO2-thesaurus

15-08-2017

De WO2-thesaurus wordt onderhouden door het NIOD Instituut voor oorlogs- holocaust- en genocidestudies, waar een redactie toeziet op de kwaliteit van de thesaurus. Heeft u suggesties voor nieuwe termen of aanpassing van een thesaurusterm? Neem dan contact op met de redactie via WO2thesaurus@niod.knaw.nl. Lees hieronder meer over de voorwaarden waaraan een term moet voldoen voor opname in de WO2-thesaurus.

De WO2-thesaurus in beeld

07-02-2017

De thematische Tweede Wereldoorlog-thesaurus bestaat uit duizenden hiërarchisch gekoppelde termen. Een visualisatie helpt om relaties snel in kaart te brengen. De WO2-thesaurus is in beeld gebracht met open applicaties als LodLive en SKOSplay. Bekijk de visualisaties hier:   

 
 
De WO2-thesaurus gevisualiseerd met LodLive
De WO2-thesaurus gevisualiseerd met LodLive

Koppelen, linken, opnemen

15-12-2016

Een klein comité informatiespecialisten van verschillende Nederlandse en Belgische instellingen kwam 13 december 2016 bij elkaar om aan de slag te gaan met CultuurLINK. Hiermee kun je terminologiebronnen onderling verbinden. Inge van Stokkom schreef een blogpost over de workshop: 

Historisch vervuilde thesauri, URI's en eendelige badpakken. Wat hebben deze drie met elkaar te maken? De onderwerpen kwamen aan de orde tijdens de workshop CultuurLINK in december 2016.

WO2-thesaurus verrijkt en gepubliceerd

05-12-2016

De bestaande, door het NIOD beheerde thesaurus over de Tweede Wereldoorlog is opgeschoond, verrijkt en gepubliceerd. Met het online zetten van het geheel is het voor iederen mogelijk de thesaurus te implementeren. In z'n geheel of losse termen.

Met welke term zou u zoeken naar deze afbeelding? Bunker, fort, kazemat, Atlantik Wall of verdedigingswerk? Waarschijnlijk wisselt het antwoord per persoon.

Netwerk Oorlogsbronnen goes Linked Open Data! De WO2-thesaurus is gepubliceerd en daarmee is een stap gemaakt in de thematische ontsluiting van digitale bronnen uit deze periode.

Start

Thematische WO2-thesaurus door de wasstraat

15-07-2016

Het matchingsproces is in volle gang. Dat betekent dat er trefwoordenlijsten van verschillende collectiehoudende instellingen worden vergeleken met thesaurustermen. De WO2-thesaurus wordt aangevuld met nog missende bruikbare termen. En de instellingen krijgen hun eigen trefwoordenlijst verrijkt terug. Eigen collecties worden door toevoeging van de gestandaardiseerde termen in de collectiebeheersystemen beter doorzoekbaar.   

Netwerk Oorlogsbronnen is in september gestart met het project WO2-thesaurus. Hiermee worden erfgoedcollecties met het thema Tweede Wereldoorlog automatisch ontsloten met trefwoorden.