Back to top

Vereniging Wikimedia Nederland

De Wikimedia-beweging is een wereldwijd netwerk van mensen en organisaties die vrije kennis willen bevorderen. De visie van de Wikimedia-beweging is ‘Stel je een wereld voor waarin iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke kennis’. De Wikimedia-beweging is gedreven door idealen: vrije kennis, mensen laten meedoen, respect voor de rechten en die visie van anderen, neutraliteit, vrije toegang, niet-commercieel.

Rol in netwerk: 
Mariaplaats 3
3511 LH Haarlem
Nederland
030 - 320 02 38