Back to top

Stichting WO2 Sporen

De doelstelling van de Stichting WO2 Sporen is het (doen) verkrijgen, analyseren en koppelen van informatie over oorlogsslachtoffers uit Nederland met het uiteindelijk doel deze uit te wisselen met nabestaanden, betrokken organisaties en/of geïnteresseerden, dit in de ruimste zin van het woord.

Wingerd 208
2496 VK Den Haag
Nederland
06 - 2150 4311