Back to top

Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH 40-45)

De Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH 40 – 45) is het samenwerkingsverband van dertien Nederlandse musea en herinneringscentra die zich richten op de periode 1940 – 1945. De samenwerking richt zich op versteviging van de maatschappelijke positie van deze instellingen door verbreding van het publieksbereik en vergroting van hun efficiency en effectiviteit.

Rol in netwerk: 
Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
Nederland