Back to top

Stichting Historie Vliegveld Valkenburg

De Stichting Historie Vliegveld Valkenburg heeft tot doel het zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van de betekenis van het voormalige vliegveld Valkenburg. Niet alleen de historie van het vliegveld zelf, maar ook die van de omgeving en die van het vliegveldterrein van vóór het vliegveld. Dit gebeurt o.m. door het realiseren en in stand houden van een informatiecentrum met een museale functie op of in de omgeving van het voormalige vliegveld.

Rol in netwerk: 
Wassenaarseweg 75 (geb. 238)
2223 LA Katwijk
Nederland