Back to top

IHLIA en Netwerk Oorlogsbronnen nodigen je van harte uit voor de bijeenkomst Seksuele diversiteit en WOII: bronnen in perspectief op woensdag 2 oktober, vanaf 16.00 uur. De aanleiding van deze bijeenkomst is dat IHLIA LGBT Heritage in mei 2019 deelnemer van Netwerk Oorlogsbronnen is geworden en er meer dan 800 bronnen in de collectieportal Oorlogsbronnen.nl zijn opgenomen.

Centraal tijdens de bijeenkomst staat wat oorlogsbronnen kunnen zeggen over homoseksualiteit en seksuele diversiteit en het belang van deze bronnen in context. Wat kunnen bronnen ons vertellen en wat niet? En wist u dat er veel mythes bestaan rond homoseksualiteit en de Tweede Wereldoorlog? Zo wordt nog veel gedacht dat homoseksuelen in Nederland actief en op grote schaal vervolgd werden door de Duitse bezetter, terwijl de vervolging van homoseksuelen juist een piek kende in de jaren vijftig. Kom meer te weten en meld u aan voor de bijeenkomst.

Aanmelden: De inschrijving voor dit congres is gesloten. Er zijn nog een paar plaatsen te vregeven, hiervoor kunt u een email te sturen naar a.helfrich@niod.knaw.nl.

 

Programma

 

Dagvoorzitter: Jim van Geel, curator Publieksprogrammering IHLIA

16.00 – 16.15  Ontvangst met koffie/thee

16.15 – 16.25  Welkomstwoord door Berry Feith, Digitization Officer IHLIA en Puck Huitsing, programmadirecteur Netwerk Oorlogsbronnen

16.25 – 16.45   Het verleden heeft een toekomst door Edwin Klijn, programmamanager Netwerk Oorlogsbronnen. 
Edwin Klijn laat aan de hand van enkele concrete voorbeelden zien dat digitale ontsluitingstechnologieën een nieuw leven geven aan historische collecties.

16.45 – 17.00  Mannen in uniform. De fotocollectie van Gerrit Jan Vos bekeken met homoseksuele blik door Wilfred van Buuren, hoofd collecties IHLIA
IHLIA beschikt over een uitgebreide fotocollectie van ruim 4.000 foto's, verzameld door Gerrit Jan Vos. Het gaat vooral om foto's van mannen in militaire uniformen. Een flink deel van de foto's is gemaakt in de periode rondom de Tweede Wereldoorlog. Foto's met portretten van mannelijke kameraadschap met homo-erotische ondertonen.

17.00 – 17.20  Op zoek naar seksuele diversiteit in oorlogsbronnen door Judith Schuyf, auteur en onderzoeker
Welke bronnen zijn voorhanden om meer te weten te komen over seksuele diversiteit in Nederland in de Tweede Wereldoorlog? Geven ze informatie over vormen van seksuele diversiteit, zo ja, welke, zo nee, hoe komt dat? Wat kun je uit deze bronnen halen en wat niet? In hoeverre laten we ons leiden door hedendaagse opvattingen over relaties en seksualiteit? En door de behoefte aan rolmodellen? Waarom zouden we dat willen weten?

17.20 – 17.40   IHLIA en NOB: overlevering, narratieven en bronnen door Theo van der Meer, onderzoeker
Kennis over homoseksualiteit in Nederland tijdens de bezetting heeft een masternarratief geschapen, dat grotendeel gebaseerd is op overlevering die dateert van geruime tijd na de oorlog. Mythes winnen het niet zelden van op primaire bronnen gebaseerde vertelling en analyse. Is seksuele diversiteit trouwens een adequate term voor de periode. Er waren toen twee, hooguit drie smaken. Wat kunnen we met de collectie van het IHLIA in het Netwerk Oorlogsbronnen?

17.40 – 17.55  Q&A

17.55 – 18.00  Afsluiting door Berry Feith

18.00  Borrel