Back to top

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2011 is het Instituut Collectie Nederland gefuseerd met de RCE. Hiermee is een dienst ontstaan die het rijksbeleid uitvoert voor archeologie, monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed. De Rijksdienst beheert zelf een deel van de kunstcollectie van het Rijk en maakt die zichtbaar. En ondersteunt de beheerders van de publiek toegankelijke collecties met kennis en advies.

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Nederland
(033) 421 7 421