Back to top

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Berg en Dal, Lingewaard, Nijmegen, West Maas en Waal, Wijchen en het Waterschap Rivierenland. In de Digitale Studiezaal kunnen de collecties worden doorzocht.

Mariënburg 27
6511 PS Nijmegen
Nederland
14 - 024

Oorlogsbronnen Regionaal Archief Nijmegen

Bezettingsjaren 1940 - 1945: - Richtlijnen voor de bevolking in verband met eventuele oorlogshandelingen ter plaatse. 1944 - Circulaires inzake bewaking distributiekantoren en distributiebescheiden. 1942 - Tewerkstelling vrouwelijke arbeidskrachten in Duitsland. 1943 - Verplichte arbeidsinzet tijdens de bezettingsjaren. 1940 - 1945 - Omtrent stakingen tijdens de bezetting. 1943 - Nederlandse Volksdienst. 1942 - 1944 - Enige merkwaardige stukken over de vaststelling en uitbetaling van Winterhulp-uitkeringen, nadat de directeursfunctie is overgegaan van de burgemeester op de plaatselijke N.S.B.-leider. 1942 - Erelijst voor gevallen ingezetenen van de gemeente Beuningen tijdens de jaren 1940 - 1945 - Inlevering van radiotoestellen tijdens de bezettingsjaren. 1941 - 1944 - Teruggave van radio-ontvangtoestellen tijdens de bezetting ingeleverd op vordering van de bezettende macht. 1944 - 1945
trefwoorden
 • Krijgsverrichtingen 1940-1945
 • Vordering en Inname
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
 • Economisch leven
 • Arbeid
 • Steun en opvang - Overig
 • Nationaal-Socialisme
 • Steun en opvang
 • Illegaliteit
 • Distributie en schaarste
 • Arbeidsinzet
 • NSB
 • Krijgsverrichtingen
Bezettingsjaren 1940 - 1945: - Richtlijnen voor de bevolking in verband met eventuele oorlogshandelingen ter plaatse. 1944 - Circulaires inzake bewaking distributiekantoren en distributiebescheiden. 1942 - Tewerkstelling vrouwelijke arbeidskrachten in Duitsland. 1943 - Verplichte arbeidsinzet tijdens de bezettingsjaren. 1940 - 1945 - Omtrent stakingen tijdens de bezetting. 1943 - Nederlandse Volksdienst. 1942 - 1944 - Enige merkwaardige stukken over de vaststelling en uitbetaling van Winterhulp-uitkeringen, nadat de directeursfunctie is overgegaan van de burgemeester op de plaatselijke N.S.B.-leider. 1942 - Erelijst voor gevallen ingezetenen van de gemeente Beuningen tijdens de jaren 1940 - 1945 - Inlevering van radiotoestellen tijdens de bezettingsjaren. 1941 - 1944 - Teruggave van radio-ontvangtoestellen tijdens de bezetting ingeleverd op vordering van de bezettende macht. 1944 - 1945
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2126611380
Algemeen Hulpcomité Nijmegen, 1944 - 1950
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Dagelijks leven
 • Onderwijs
Het archief bevat 4 inventarisnummers met ingekomen en (doorslagen van) uitgaande stukken, alfabetisch op afzender c.q. geadresseerde. Verder bevat het leerlingenlijsten van scholen met uitzondering van het lager onderwijs; lerarenlijsten van Nijmeegse scholen, opgemaakt om werkzaamheden van het Albany-comité te vergemakkelijken.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-2047077215
Broekkamp, E.H., 1944 - 1949
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Media en communicatie
De collectie E.H. Broekkamp werd in 1975 geschonken aan het Gemeentearchief Nijmegen. Broekkamp was lid van de Commissie tot Documentatie van het Verzet; de stukken betreffen gedeeltelijk doorslagen van verslagen uit het archief van die commissie.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-2130494083
Regionaal Archief Nijmegen
Gemeente Ewijk, 1818 - 1980
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Bij verordening van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied van 12 augustus 1941, werden in alle gemeenten de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders per 1 september 1941 ontbonden. Hun taken gingen over op de burgemeester; de wethouders werden nu diens medewerkers. In Ewijk vond op 31 augustus 1941 voorlopig de laatste raadsvergadering plaats. Het is opmerkelijk dat het college nog tot in april 1942 vergaderde. Op 28 november 1945, ruim een jaar na de bevrijding, vond de eerste naoorlogse raadsvergadering plaats. De eerste naoorlogse besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders dateert van 30 april 1946. Burgemeesters, 1931-1946: 1931 - 1945 - W. Sprenger 1945 - W.J.A.F.R. van den Clooster Baron Sloet tot Everlo (waarnemend) 1945 - 1946 - P.F.G.A. Geradts (waarnemend)
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-979328710
Regionaal Archief Nijmegen
Oorlogsarchief gemeente Huissen
trefwoorden
 • Nederlands bestuur in Nederland
 • Nederlands bestuur tijdens WOII
Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. Dit archief wordt momenteel (oktober 2012) bewerkt, waardoor identificatiecodes en inventarisnummers gewijzigd zullen worden.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1186003288
download