Back to top

Lab - Context

In de digitale portal Oorlogsbronnen Limburg worden alle bronnen over de Tweede Wereldoorlog in Limburg verzameld en online beschikbaar gemaakt. Het project start in september 2019 en is een samenwerking tussen het Regionaal Historisch Centrum Limburg en Netwerk Oorlogsbronnen.Bekijk alvast een voorproefje op oorlogsbronnenlimburg.nl

Het Indisch Herinneringscentrum en Netwerk Oorlogsbronnen werken samen om de portal Indieinoorlog.nl te vernieuwen. Er wordt geput uit de bronneninfrastructuur van NOB en de website krijgt een nieuwe uitstraling. 

Bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in de provincie Gelderland beter vindbaar en bruikbaar in één digitale portal. Dat is 'Gelderse Oorlogsbronnen', een digitale infrastructuur die gebaseerd is op de kennis, techniek en inhoud van het landelijke Netwerk Oorlogsbronnen. 

NOB selecteert oorlogsbronnen bij thema's als 'dagelijks leven' en 'wederopbouw' voor de vernieuwde Tweedewereldoorlog.nl. Dit is een portal van het Platform WO2 met lesmateriaal, bronnen, digitale tentoonstellingen en activiteiten.

Zoeken op plaats verbeteren door sets te maken van metadata en 'geografische eenheden'. Denk daarbij aan hiërarchische structuren van bijvoorbeeld plaats-provincie-land. Zo kunnen bronnen ook via een kaart ontsloten worden.

Netwerk Oorlogsbronnen bouwt samen met erfgoed- en herinneringsorganisaties aan één landelijke online toegang naar informatie over personen uit de Tweede Wereldoorlog.

Erfgoedcollecties met het thema Tweede Wereldoorlog automatisch ontsluiten met trefwoorden. Om dat mogelijk te maken werkt Netwerk Oorlogsbronnen aan de opschoning, uitbreiding, matching en publicatie van de thematische WO2-thesaurus.