Back to top

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD stelt de archieven en collecties over oorlog, de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, de Holocausten andere genociden in de 20ste en 21ste eeuw beschikbaar voor alle belangstellenden: digitaal en in de studiezaal.

Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
Nederland
020 - 5233800
Frank van Vree

Stuurgroep Netwerk Oorlogsbronnen