Back to top

De aanleg van de Birma-Siamspoorweg, de Japanse luchtaanvallen op Darwin in Noord-Australië, het Tokio Tribunaal en de Slag bij de Javazee. Deze en tientallen andere onderwerpen worden belicht op de website Indieinoorlog.nl. Het Indisch Herinneringscentrum en Netwerk Oorlogsbronnen hebben de handen ineengeslagen en de portal, die toegang biedt tot het Indisch erfgoed van WO2, vernieuwd.

Op een tijdlijn is beknopte informatie en zijn bronnen te vinden over een groot aantal belangrijke historische gebeurtenissen in Nederlands-Indië en Indonesië. Gebeurtenissen zoals de Slag om Timor en de herovering van Hollandia staan op een kaart. Hier zijn ook de locaties van Japanse interneringskampen, de Republikeinse kampen en opvangkampen te vinden.

Verdieping

Via Indieinoorlog.nl kun je zoeken door ruim 793.000 krantenartikelen, foto’s, boeken, museale objecten, kunstwerken, archiefbeschrijvingen, interviews, video’s en monumenten. De bronnen bieden verdieping bij gebeurtenissen en locaties en komen uit de bronnen en informatie-infrastructuur achter Oorlogsbronnen.nl. De WO2-thesaurus, die Netwerk Oorlogsbronnen gebruikt om bronnen te verbinden en contextualiseren, is uitgebreid met Indische termen, kampen en gebeurtenissen.

De bronnen hebben betrekking op de vooroorlogse periode, de aanloop tot en de Japanse bezetting, de Bersiap-periode en de koloniale oorlog en beslaan de periode van ongeveer 1930 t/m 1950. De bronnen zijn afkomstig uit vijftig verschillende collecties, zoals die van het Indisch Herinneringscentrum, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, NIOD, Oorlogsgravenstichting, het Nederland Fotomuseum, maar ook het IISG, Fries Verzetsmuseum, Atria en Beeld en Geluid.

 

Ontstaan

De website Indieinoorlog.nl bestaat sinds 2010 en is destijds door het Ministerie van VWS geïnitieerd, onder coördinatie van het Indisch Herinneringscentrum. Door aansluiting op de infrastructuur van Netwerk Oorlogsbronnen is de duurzame toegankelijkheid en de doorlopende verrijking van de bronnen geborgd.