Back to top

Het Netwerk Oorlogsbronnen maakt iedere editie van het digitale blad WO2 Onderzoek Uitgelicht de rubriek 'Oorlogsbron uitgelicht'. Hierin staan één of meer WO2-bronnen centraal die meer vertellen over het thema van de uitgave, dit keer 'Vluchtelingen toen en nu'. We gaan in op hoe het Zeeuwse eiland Walcheren in 1944 onder het zeewater verdween toen geallieerde vliegtuigen zeedijken bombardeerden.

Dat er bij de bevrijding van Nederland veel doden vielen, is genoegzaam bekend. Niet alleen Duitse en geallieerde soldaten, maar ook Nederlandse burgers werden slachtoffer van de hevige gevechten die in 1944 en 1945 werden gevoerd. Maar burgers werden niet alleen slachtoffer van direct oorlogsgeweld. Velen van hen werden ook van huis en haard verdreven doordat de grond waarop ze woonden moedwillig onder water werd gezet.

Inundaties als militair middel

Net als ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, werd tijdens de strijd om de bevrijding van Nederland gebruikgemaakt van inundatie als militair middel. Hierbij wordt een stuk (lagergelegen) land opzettelijk onder water gezet, ter verdediging of als offensief middel.

In 1944 en 1945 gebruikten de Duitse strijdkrachten inundaties als verdedigingsmiddel, om de opmars van de geallieerden te bemoeilijken. De geallieerde strijdkrachten probeerden op hun beurt de vijand juist te verdrijven door ze met watermassa’s te confronteren. Nederlandse burgers zaten tussen deze twee strijdende partijen in. Zij werden vaak gedwongen geëvacueerd of moesten hun huizen ontvluchten. Soms gebeurde dit met georganiseerd vervoer naar een aangewezen adres, maar vaker werd de bevolking geacht zelf vervoer en opvang te regelen.

Zeeland onder water

Met name de Zeeuwen moesten het flink bezuren en werden meermaals door zowel Duitse als geallieerde inundaties belaagd. Het kolkende zeewater dat door doorgebroken dijken de Zeeuwse eilanden op stroomde, bracht een grote vluchtelingenstroom op gang die tot na de bevrijding van Nederland voortduurde.

December 1944: evacuatie naar de droge binnenstad van Middelburg. Foto: Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, 9132, Imperial War Museum

Verder lezen

... Het artikel helemaal lezen? Ga dan naar: