Back to top

Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het samenwerkingsverband is in 2014 ontstaan op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Provinciale en thematische knooppunten - zoals het Netwerk Oorlogsbronnen - spelen een belangrijke verbindende rol binnen NDE. 

Rol in netwerk: 
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Nederland
(0)70 314 03 43