Back to top

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder.

Sumatralaan 45
1217 GP Hilversum
Nederland
035-6775555
Tom de Smet

Voorzitter Stuurgroep Netwerk Oorlogsbronnen

Oorlogsbronnen Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (1945-01-01)
SACHSENHAUSEN (1945-01-01)
Vervaardiger, datum
1945-01-01
beschrijving
Tweede deel en slot van film over concentratiekamp Sachsenhause In dit deel voert een voormalige kampbewaker een commissie van Russische officieren, in gezelschap van ex-politiek gevangene P Boerner, naar de executieplaats waar gevangenen met vier tegeli werden opgehangen. Naar de gaskamer, het nekschotlokaal en de verbrandingsovens waar hij demonstreert hoe de gevangenen op grote schaal vermoord werden. Ook maakt hij duidelijk dat tandprotheses e.d. uit de lijken verwijderd werden.
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759675
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
[BLANK]
beschrijving
In de door het oorlogsgeweld geteisterde gebieden van Nederland hebben in het najaar van 1944 zeer vele landgenoten have en goed verloren. Ondergebracht in schamele noodverblijven hebben zij gebrek aan al hetgeen een menswaardig bestaan mogelijk maakt. Na de bevrijding komen hulpactiviteiten op gang om te voorzien in de meest urgente behoeften. (Beddegoed, kleding, huisraad, keukengerei enz.). De daarvoor in het leven geroepen hulporganisatie Nederlands Volksherstel en het Roode Kruis roepen de hulp in van de landgenoten die in betere omstandigheden verkeren. Zij luiden de noodklok om de getroffenen, voor de winter van 1945/1946 invalt zo goed mogelijk van het nodige te kunnen voorzien.
00.00 Klokkestoel met luidende klok naast ruimte van kerk. Over dit beeld verschijnt de geschreven tekst: De Noodklok luidt voor de geteisterde gebieden. Een film van Otto van Neyenhoff 00.18 Ruine van verwoeste gebouwen 00.30 Silhouette van behoud gebied tegen avondlucht 00.36 Oorlogsgraven van onbekende soldaten 00.46 Landschapsbeelden: rivier met bebouwing langs dijk in de buurt van een dorp of stad; weid gebied met vee; drie draaiende windmolens 01.14 Verwoeste kerk; op voorgrond grafkruizen 01.18 Kaart van Nederland, waarop de provincies Noord-Brabant en Limburg, de Betuwe, de Zeeuwsche eilanden en de achterhoek zwart vollopen 01.40 Ruines en puinhopen 01.49 Noodverblijf, vrouw maakt bed op, vrouw komt naar buiten met pan 02.04 Ratten bij een huis 02.20 Bord met tekst: Danger Mines. Road and Verges Only chequed en bordes in gras met tekst: Mines 02.27 Militairen in linie, zoekend naar landmijnen met detector; een van hen bukt en graaft mijn uit en demonteert deze, terwijl de andere lilitairen zich verwijderen 02.46 Verwoeste boerderij 02.54 Ruines in de sneeuw; daaroveheen verschijnt de geschreven tekst: Winter 02.59 Noodverblijven met bezige mensen; een kelder van een verwoest huis een schuurtje 03.13 Namen van steden, wier inwoners die van getroffen plaatsen helpen 03.47 Vrouw bezig in keuken van zwaar beschadigd huis 04.03 Bewoonde bunkers in duinen 04.11 Noodverblijven in Zeeland waar vrouw huiswerk doet 04.34 Paard en wagen in overstroomd land 04.48 Huizen in onder water staand dorp 04.55 Bos met dode bomen en verwoeste boomgaard 05.13 Een houten dichte wagen met opschrift Winkel op Wielen 05.23 Ramen zonder glas, gedicht met zwart papier 05.27 Halfronde "Nissenhut" waarbij vrouwen aan het werk 05.32 In provisorische winkel in nissenhut koopt kind twee broden en verlaat de winkel, waarin toonbank met weegschaal. Opschrift Nissenhut: G.H. Smids v.d. Hoogen Broodbakkerij 05.40 Herstelwerkzaamheden aan beschadigd huis met kogelgaten 05.53 Bouwwerkzaamheden; o.a. het metselen van een muurtje met afgebikte bakstenen 06.09 Verwoeste kerk. Uit de duer van een intact gebleven gedeelte + pastorie komt man, nagewuifd door vrouw 06.20 In het vertrek van een pand waarvan de buitenmuur is weggeslagen zijn twee mannen bezig met een orgel of harmonium. Een van de twee is gekleed als geestelijke 06.38 De stenen onderbouw van een blokbaar verwoeste molen is met een provisorisch dak afgedekt. Naast de ruine liggen de wieken en de as. Close-up van een man (molenaar) met een foto van de molen in normale staat. De ingang van de onderbouw 06.54 Ruines in de sneeuw. Daaroverheen de tekst: Winter 07.10 Houten noodverblijf met opschrift 't Overschotje. Uit een naast gelegen schuurtje komen kinderen 07.19 In vertrek van een verwoest huis kloppen meisjes dekens 07.23 Vrouw en kleuter bij verwoest huis 07.34 Exterieur en interieur van schamel ingerichte bunker en gezin aan tafel 07.49 Behagelijk ingerichte woonkamer met man aan bureau en vrouw uitgestrekt op zitbank 08.05 Comfortabele slaapkamer 08.13 Luidende klok in klokkestoel 08.18 Ruines in de sneeuw. Daaroverheen tekst: Winter 08.24 Gezellige woonkamer met o.m. een piano. Man aan bureau 08.31 Armoedig geklede jongetjes zittend op straat 08.36 Kousenstoppende vrouw bij ingang noodverblijf 08.50 Luidende klok 08.59 Silhouette van verwoeste gebouwen 09.02 Kaart van Nederland waarop aangegeven geteisterde gebieden 09.17 Schematisch wapen van Nederland met daaromheen de tekst: Nederlands Volksherstel 09.21 Wit kruis met tekst: HARK (Nationale Hulpactie Rode Kruis) 09.26 Nederlandse vlag wordt aan mast gehezen. Daaromheen de tekst: Nederland zal Herrijzen 09.34 Wappperende Nederlandse vlag. Einde
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759445
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (1945-01-01)
VROUWENKAMP TJIDENG - Interneringskamp Tjideng (1945-01-01)
Vervaardiger, datum
1945-01-01
beschrijving
Een ongemonteerde reportage van de omstandigheden in een interneringskamp, hoogstwaarschijnlijk Tjideng, kort na de overgave van Japan op 15 augustus 1945.
Deze film is gelijk aan beelden uit de films 3-86, akte 2 tijdens 2 : 38 t/m 4 : 03 ; 3-242 en 3-443.
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759663
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (1943-01-01)
HEIHO PROPAGANDAFILM - Japans journaal (1943-01-01)
Vervaardiger, datum
1943-01-01
beschrijving
In opdracht van de Japanse bezetter vervaardigde propagandafilm , die opwekt om dienst te nemen bij de Indonesische hulptroepen. Beelden van het "aangename en nuttige leven" bij de Heiho-troepen.
00.01 Indonesische hulptroepen ( Heiho's ), die zich vermaken met dans en spelletjes. Heiho's aan de maaltijd, na groet (aan de keizer). Afwassen van het eetgerei. 01.24 Japanse karakters op muur. Indonesische burgers (Islamieten) in gebed. Familiebezoek voor de Heiho's. Heiho leest een kennelijk van thuis ontvangen brief. 02.48 Aanvalsoefening door Heiho'd met geweren met bajonetten (( mogelijk stockshots )). 03.57 Tekst: Opsir dan opsir-rendahan dilantik (vert.: Aanstelling van officieren en onder-officieren). 04.02 Indonesische militairen in het gelid. Uitreiking door Japanse officieren van de zgn. Samuraizwaarden; afgewisseld door opnamen van belangstellend publiek en troepen in de houding, al dan niet saluerend. Uitreiking van aanstellingsbrieven. 05.28 Tekst: Dengan darah mengalir kita bela tanah air (vert.: met bloedvergieten verdedigen wij ons grondgebied). 05.33 Tekst: Pemeriksaan badan (onderzoek van het lichaam). Beeld: Hart- en longonderzoek door Japanse arts. Toekijkende recruten. 05.47 Publiek bij toespraak Japanse officier. Optocht met vaandel met opschrift: Leuwidamar (( Bantam - West-Java)) - Gun memberi hormat kepada toean Roeslan da 71 orang masoek tangsi pembala tanah air (vert.: Eerbewijs aan de heer R. en 71 mensen die de kazerne ingaan om het grondgebied te verdedigen). Twee Japanse officieren op tribune. In gelid opgestelde Indonesiers ervoor. Japanse officier houdt toespraak. Overzicht van de bijeenkomst op de aloen2 (= voorplein) van de kazerne. 06.07 Tekst: Pemasoekan kedalam kesatrian (vert.: Inlijving bij de stand der krijgslieden). Beeld: Optocht van kaalgeschoren Indonesische recruten in burgerkleding, die de poort van de kazerne binnengaan. 06.31 Passen van uniformen, petten en beenwindsels; Heiho's bezich te kleden in uniformen. 06.59 Overzicht van in rust staand detachemant met geweer aan de voet. 07.29 Tammat (Einde); einde fragment.
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759699
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (1944-01-01)
BROKEN DIKES (1944-01-01)
Vervaardiger, datum
1944-01-01
beschrijving
Filmbeelden van de werkzaamheden rond de evacuatie van de bewoners van Walcheren, die door de overstroming, veroorzaakt door een geallieerde aanval zijn verrast. Geevacueerden stappen in gereedstaande legertrucks of in dukws. Tijdens de vaart van de dukw worden er granaten gegooid. Men ziet op de film meters hoge fonteinen opspuiten op de plaatsen waar de granaten gegooid werden. Tot slot beelden van dijkwerkers die de dijkbescherming met hei-machines inheien.
00.00 De hoge wielen van een boerenwagen 00.05 Per wagen en per voet komen de inwoners naar het evacuatiepunt waar zij, geholpen door militairen en burger-helpers, in de sloepen stappen 00.22 Jongeman brengt in zijn Rode Kruiskano hond en kat aan 00.31 De achterblijvers zwaaien naar de evacuees, die, opeengepakt in de sloep, terugzwaaien 00.41 De sleep, bestaande uit een sterke motorboot met vier sloepen, begeeft zich op weg 00.50 Zeeuw en een dame van het Vrouwe Hulp Korps 00.53 Een Zeeuwse vrouw snijdt en smeert een brood 00.58 De Canadese radioman spreekt in zijn microfoon 01.08 Zeeuwse mannen en vrouwen en kinderen in de sloep 01.13 Een molen en een boerenhoeve wordt voorbijgevaren 01.17 De sleep nadert Middelburg en draait in een bocht op de aanlegplaats af, waar de sloepen naast elkaar afmeren 01.34 De geevacueerden stappen uit, soms geholpen door uitgestoken handen 01.44 Zij strekken hun benen en praten na op de wal 01.52 Close-up van Zeeuwse vrouw met baby 01.58 De geevacueerdeb stappen in gereedstaande legertrucks 02.17 Witte condensbanen in de winterse lucht getrokken door formaties Amerikaanse zware bommenwerpers op weg naar Duitsland 02.30 Kinderen kijken omhoog naar de overtrekkenden formaties 02.40 Dukw stopt op de evacuatieplaats waar tientallen inwoners al gereed staan 02.47 Close-ups van smettelozen hoofdkappen van de Walcherense vrouwen en meisjes 02.58 Een oude zeeuw klimt via een trap in het voertuig 03.07 Bundels beddegoed en dekens worden ingeladen 03.14 De volgeladen Dukw waarin de mensen opeengepakt zitten 03.32 De eindeloze watervlakte van het overstroomde Walcheren 03.37 De Dukws banen zich een weg over een onder water staand trace van een landweg, dan rijden ze de dijk af en het water in 03.59 En varen over de watervlakte in zuidelijke richting langs de hoge verbindingsweg 04.05 Granaatinslagen veroorzaakt door zware Duitse batterijen op Schouwen 04.15 De Dukw vaart onverstoord verder 04.19 Metershoge fonteinen spuiten op waar de granaten inslaan 04.24 De Dukw nadert Middelburg 04.30 Het nagenoeg verwoest Westkapelle 04.49 Blank staande straat in Westkapelle. Twee meisjes naderen, waarvan de linker vol trots twee complete fietswielen meedraagt 04.55 Jongens varen rond op zelfgemaakte prikvlotten 05.00 Walcherense vrouw hangt de was uit naast een bunker waarna ze bunker met opschrift GM 84 binnengaat 05.14 Dijkheiers heien met hei-installatie de dijkbescherming in 05.20 Close-up van een uitvoerder die nauwlettend toezicht houdt 05.26 De dijkwerkers trekken het blok omhoog met touwen, die ze vervolgens laten vieren 05.39 De dijkwerkers heien onafgebroken voort onder toezicht van de opzichter 05.49 Tekst: The End 05.57 Einde
http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759722
download