Back to top

In het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog zijn in 2010 een aantal nationale online portals opgeleverd rondom Oral History-interviews, fotomateriaal, archiefmateriaal en bewegend beeld. Deze portals zijn ingehaald door de tijd. Eerst moeten de bestaande, sterk verouderde applicaties omgebouwd worden zodat ze weer mee kunnen in de nieuwe ontwikkelingen. Op lange termijn is het de bedoeling dat alle bronnen door de instellingen zelf via de eigen systemen worden aangeboden en via Oorlogsbronnen.nl worden geharvest.

In uitvoering

Van ArchievenWO2.nl naar Oorlogsbronnen.nl

31-10-2017

Het is zeven jaar geleden dat 225 archiefinstellingen met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en Nationaal Archief de handen ineen sloegen en de website ArchievenWO2.nl opleverden. Dit destijds eerste landelijke en digitale overzicht van fysiek verspreide oorlogsarchieven, heeft jarenlang gediend als een centraal startpunt voor WO2-archiefonderzoek. Na zeven jaar is het echter tijd voor technische en inhoudelijke vernieuwing. Daarom worden per half november 2017 de thema's en archiefbeschrijvingen opgenomen in de collectie-portal van het Netwerk Oorlogsbronnen via www.oorlogsbronnen.nl/thema.

Het is zeven jaar geleden dat de website ArchievenWO2.nl werd opgeleverd. Nu is het tijd voor technische en inhoudelijke vernieuwing: per half november worden de archiefbeschrijvingen opgenomen in de collectie-portal Oorlogsbronnen.nl. 

Rebooting Getuigenverhalen.nl

06-02-2014

De Oral History website Getuigenverhalen.nl krijgt een reboot. Een van de belangrijkste verbeteringen wordt doorgevoerd in de zoekfunctionaliteit. Zo wordt het door automatische transcriptie van de uitgesproken tekst mogelijk om door interviews te zoeken. Daarnbaast worden er een aantal nieuwe collecties toegevoegd [Reis van de razzia, Long shadow of Sobibor, Sobibor Interviews 1983-1984, Kindertransporten 'Joodse kinderen in kamp Vught', Schiedamse Bleekneusjes, Schiedamse kinderen op stap, Groningen in oorlogstijd, Atlantikwall Den Haag, Het Willy Lindwer Holocaust Video Archief]. Lees voor meer informatie over de plannen met Getuigenverhalen.nl het projectplan. 

Afbeelding Getuigenverhalen
Een afbeelding uit Getuigenverhalen.nl
PDF icon Projectopdracht reboot Getuigenverhalen.nl_.pdf

Projectopdracht Reboot Getuigenverhalen.nl

Start

Reboot and give back

14-11-2016

De landelijke digitale infrastructuur gaat er inmiddels van uit dat elke instelling zijn digitale collectie zelf beheert en op een gestandaardiseerde manier beschikbaar stelt. Feitelijk wordt het beheer teruggeven aan de instelling zelf. Dit maakt op langere termijn centrale collectiebeheersystemen zoals Oorlog in Blik, Beeldbank WO2, Wegwijzer WO2 en Getuigen Verhalen in de huidige opzet overbodig. Voorlopig – zie de resultaten van het aanbiedersonderzoek – is het echter nog niet zo ver. Eerst moeten de bestaande, sterk verouderde applicaties omgebouwd worden zodat ze weer mee kunnen in de nieuwe ontwikkelingen.

Op lange termijn is het de bedoeling dat alle bronnen door de instellingen zelf via de eigen systemen worden aangeboden en via Oorlogsbronnen.nl worden geharvest. Het beheer van collecties door het Netwerk Oorlogsbronnen zal zich beperken tot waardevolle oorlogsbronnen die geen institutioneel onderdak kunnen vinden of (nog) niet worden aangeboden door de collectiehoudende instellingen. In geval van nieuw materiaal zullen we in eerste instantie bemiddelen bij het onderbrengen ervan bij de meest geschikte instelling in ons netwerk. Deel van dit project is ook mensenwerk: we gaan ons inspannen om in afstemming met het NDE instellingen aan te moedigen materiaal weer terug te nemen in eigen beheer en begeleiden in de realisatie ervan.