Back to top

Nationaal Archief Suriname

Het Nationaal Archief is de bewaarplaats van de overgebrachte archieven van zowel de centrale als de regionale overheidsorganen, alsmede van de parastatale bedrijven en instellingen. Ook is er ruimte gereserveerd voor archieven van particuliere instellingen en personen, die een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld in het politieke-, maatschappelijk- of economisch leven van Suriname. Al deze archieven vormen tezamen een belangrijk onderdeel van het cultureel-historische erfgoed van Suriname.

Rol in netwerk: 
Kaliumstraat 1
RQ6Q+99 Paramaribo
Nederland
430035