Back to top

Nationaal Archief

Als 'nationaal geheugen' beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Daarnaast beschikt het Nationaal Archief over een grote collectie foto's en historische kaarten.

Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Nederland
070 - 3315400
Ina Dijkman

Lid Stuurgroep Netwerk Oorlogsbronnen

Oorlogsbronnen Nationaal Archief

Correspondentie van de secretaris van de Commissie Materiaalvoorziening van de Federatie van Werkgevers in het Bouwbedrijf met het Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen over reglementaire problemen bij de toewijzing van een contingent non-ferro metalen aan zijn sector voor het herstel van machinerieën. 1941 november 3 stukken
trefwoorden
Economisch leven
Correspondentie van de secretaris van de Commissie Materiaalvoorziening van de Federatie van Werkgevers in het Bouwbedrijf met het Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen over reglementaire problemen bij de toewijzing van een contingent non-ferro metalen aan zijn sector voor het herstel van machinerieën. 1941 november 3 stukken
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2147452733
Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1102361073
Archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1964
trefwoorden
  • Oorlogsschade
  • Nasleep
  • Economisch leven
Het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat over het eigen departement, de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland en de buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland. Het archief is een voortzetting van de archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1945-1954 (2.05.117). Dientengevolge bevat het geregeld vervolgdossiers van onderwerpen, die in het archief uit de periode 1945-1954 ook al aanwezig waren. Het archief is belangrijk, omdat de afwikkelingen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië/Indonesië op vele terreinen nog merkbaar waren. Het archief bevat grote series agenda's van verschillende directies en afdelingen van het ministerie met betrekking tot de periode 1955-1964. Inventarisnummers 1199- 1500 en 1501-1682 bevatten ingekomen respectievelijk uitgaande telegrammen, afkomstig van of gericht aan Nederlandse permanente vertegenwoordigingen, ambassades en gezantschappen in het buitenland, 1955-1964 onder andere stukken met betrekking tot de afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, waaronder: berechting oorlogsmisdadigers, recuperatie en schadeclaims.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-112073802
De Nederlandsche Bank NV, (1643) 1814-1980 (1995), 3e zending
trefwoorden
  • Economisch leven - overig
  • Economisch leven
Het overgedragen gedeelte van het archief van De Nederlandsche Bank NV omvat 15% tot 20% van het verwachte totale aantal inventarisnummers van het archief na bewerking, en 30% tot 40% van de verwachte totale omvang in strekkende meters. Het betreft tot heden nog voor het overgrote gedeelte seriële bescheiden: boekhouding en rekening-courantadministratie (1814 - 1983); Aandeelhoudersadministratie (1814 - 1948); administratie van de inlevering (vordering) van goud, andere edele metalen en buitenlandse betaalmiddelen ingevolge Deviezenverordening 1940 en het Deviezenbesluit 1945 (1940 - 1962); Financiële en algemene verslaglegging van DNB in zijn geheel en van Bijbank Rotterdam en de agentschappen (1814 - 1987); chronologisch (niet naar onderwerp geordende, maar meestal wel middels klappers toegankelijke) correspondentie (1814 - 1976); Jaarverslagen en andere gedrukte bescheiden van - meest Nederlandse - banken waarmee De Nederlandsche Bank NV in enig opzicht van doen had. De in deze inventaris beschreven series zijn niet altijd opeenvolgend genummerd. Bij de beschrijving staat in zo'n geval het eerste inventarisnummer gevolgd door de afkorting e.a. (en anderen). Door op dit eerste nummer te zoeken vindt u vanzelf de gehele serie.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1132565766
rchief van de waarnemend Directeur Indische Zaken en Adviseur van de Minister van Economische Zaken in Indische Aangelegenheden, C. Th. de Booy, 1947-1950
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1217445030
download