Back to top

Er liggen vele meters aan fysieke WO2-collecties bij archieven, musea en andere erfgoedinstellingen. Het Netwerk Oorlogsbronnen wil zoveel mogelijk WO2-bronnen digitaal met elkaar verbinden op de toegangen wie, wat, waar en wanneer. Daarom stimuleren we de digitalisering van collecties uit de Tweede Wereldoorlog door samenwerking met het conserverings- en digitaliseringsprogramma Metamorfoze.

In uitvoering

Controle scans Zeeuwse collectie

11-04-2019

Karmac digitaliseerde afgelopen periode als eerste binnen dit Metamorfoze-project de collectie van het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Vandaag is directeur Stef Traas met Edwin Klijn (Netwerk Oorlogsbronnen) bij Karmac om steekproefsgewijs de scans te controleren. 

Stef Traas
Stef Traas

Digitalisering collectie Bevrijdingsmuseum Zeeland in het Archievenblad

01-10-2018

Stef Traas, directeur van het Bevrijdingsmuseum Zeeland, vertelt in de rubriek 'De archiefervaring' in het Archievenblad onder andere over de collectie die in het Metamorfoze-project wordt geconserveerd en gedigitaliseerd. 

PDF icon Archievenblad nr 8 p5.pdf

'De archiefervaring van Stef Traas' Archievenblad 8 2018

Start conserveren Zeeuwse collectie

15-09-2018

Metamorfoze, is een nationaal programma voor het behoud van papieren erfgoed. Digitaliseren van archieven is maar een deel van het programma, het vooraf conserveren van het originele materiaal beslaat een groot deel van het project. Zowel in tijd als in bugdet. Dat is nodig om o.m. het digitaliseren veilig en zonder schade te veroorzaken, te laten plaatsvinden. 

In september is een een kleine proefset van 1 meter archiefstukkken uit de collectie van het Bevrijdingsmuseum Zeeland (BMZ) naar Hoogduin Preservation gebracht, aan de hand waarvan een behandelplan voor restauratie, ontzuring en duurzame verpakking wordt opgesteld. Dat plan is voor elke collectie anders. Zo bestaat de BMZ-collectie voor 99% uit houthoudend materiaal. Dat betekent dat het materiaal zuur is. Ook zitten er veel hechtmaterialen zoals nietjes en plakband in de collectie, die moeten worden verwijderd. Dat geldt ook voor kunststof onderdelen, zoals de hoesjes. 

Stukken uit de proefbatch van de BMZ-collectie bij Hoogduin Preservation

Regionaal Archief Nijmegen bij Omroep Gelderland

11-09-2018

Archivaris Renier van de Giessen is 'op de koffie' bij Omroep Gelderland en spreekt over de Nijmeegse WO2-bronnen die worden gedigitaliseerd. (2e uur; minuten 12:05 - 16:10; 20:00 - 25:00; 39:20 - 44:00 )

Aanvraag WO2-collecties door Metamorfoze gegonoreerd

04-09-2018

Onderzoek doen naar Zeeland of Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog en kennis opdoen over verzet of de Communistische Partij van Nederland (CPN) in die periode? Vanaf volgend jaar wordt dat een stuk gemakkelijker. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland (BMZ), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Regionaal Archief Nijmegen (RAN) en Verzetsmuseum Amsterdam (VMA) conserveren en digitaliseren namelijk samen, op initiatief van het Netwerk Oorlogsbronnen, bijna 34 meter (260.000 pagina’s) over deze onderwerpen. Het programma voor het behoud van het papieren erfgoed Metamorfoze honoreerde de aanvraag van WO2-collecties deze zomer. Dit najaar gaan de eerste archieven onder de scanner. De bedoeling is dat ze in de loop van 2019 en 2020 online te raadplegen zijn.

Onderzoek doen naar Zeeland of Nijmegen in WO2 en kennis opdoen over verzet of de CPN in die periode? Vanaf volgend jaar wordt dat gemakkelijker. Vier instellingen conserveren en digitaliseren op initiatief van het Netwerk Oorlogsbronnen 34 meter (260.000 pagina’s) over deze onderwerpen.

Lees meer over de WO2-collecties van het Metamorfoze-project

De collectie particuliere archieven van het Verzetsmuseum Amsterdam wordt binnen de Metamorfoze-aanvraag Tweede Wereldoorlog-collecties van het Netwerk Oorlogsbronnen geconserveerd en gedigitaliseerd.

Het archief van de Communistische Partij van Nederland (CPN) uit de periode 1940-1945, onderdeel van de collectie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), wordt binnen de Metamorfoze-aanvraag Tweede Wereldoorlog-collecties van het Netwerk Oorlogsbronnen geconserveerd en gedigitaliseerd.

Diverse collecties van het Regionaal Archief Nijmegen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog worden binnen de Metamorfoze-aanvraag Tweede Wereldoorlog-collecties van het Netwerk Oorlogsbronnen geconserveerd en gedigitaliseerd.

De collectie van het Bevrijdingsmuseum Zeeland wordt binnen de Metamorfoze-aanvraag Tweede Wereldoorlog-collecties van het Netwerk Oorlogsbronnen geconserveerd en gedigitaliseerd.

Vier collecties over het dagelijks leven in WO2

15-10-2017

Uit de tien genomineerde collecties n.a.v. de oproep zijn vier collecties geselecteerd voor een clusteraanvraag bij Metamorfoze. De wetenschappelijke en inhoudelijke relevantie waren doorslaggevend. Daarnaast speelde de onderlinge samenhang rond het thema 'dagelijks leven' een belangrijke rol in de selectie. Het Netwerk Oorlogsbronnen doet namens het Bevrijdingsmuseum Zeeland, Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis, Regionaal Archief Nijmegen en Verzetsmuseum Amsterdam een clusteraanvraag Tweede Wereldoorlog-collecties 1940-1970 bij Metamorfoze. 

Start

Op zoek naar WO2-collecties

05-03-2017

In het voorjaar van 2017 inventariseerden we welke papieren Tweede Wereldoorlog-archieven er zijn die in aanmerking komen voor een Metamorfoze-aanvraag. Doel was om een clusteraanvraag te doen van een aantal kleinere collecties. 

Netwerk Oorlogsbronnen inventariseert welke papieren WO2-archieven er zijn en in aanmerking komen voor een Metamorfoze-aanvraag. Om zo één of meerdere gezamenlijke, thematische voorstellen in te kunnen dienen.