Back to top

Het Netwerk Oorlogsbronnen voert samen met een dertigtal partners in het veld dit jaar een grootschalige verkenning uit. Deze onderzoekt de mogelijkheden om de samenwerking rondom collectieontsluiting voor het onderwerp Tweede Wereldoorlog en Holocaust in het Koninkrijk der Nederlanden te intensiveren. Op 5 november 2015 in de middag kunt u bij het NIOD in Amsterdam meepraten over de vervolgstappen.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij info@oorlogsbronnen.nl. Tijdens de bijeenkomst presenteren we een eerste versie van het conceptprogramma, dat is opgesteld op basis van werkgroepen en onderzoeken die zijn uitgevoerd. Onderwerpen waren onder meer beleidsvorming, digitale collectieontsluiting en de publieke belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog.

Planning

In oktober worden de verschillende werkpakketten afgerond. De eindrapporten van de verkenningen worden in november via oorlogsbronnen.nl beschikbaar gemaakt. En in december 2015 presenteert Oorlogsbronnen een programmaplan voor de komende jaren.