Back to top

We zijn continu op zoek naar informatie. Naar antwoorden op specifieke vragen of juist vanuit een algemene interesse voor een onderwerp. Een groot deel van die informatie- en dus kennisvergaring speelt zich online af. Afgelopen twee jaar heeft het Netwerk Oorlogsbronnen diensten en technieken ontwikkeld, projecten uitgevoerd en een netwerk opgebouwd. Zo maken we miljoenen fysiek over Nederland verspreide bronnen online beter vindbaar, voor iedereen die zoekt naar informatie en kennis over de Tweede Wereldoorlog.     

Het online beter vindbaar en bruikbaar maken van oorlogsbronnen begint bij het digitaal toegankelijk maken van WO2-collecties, zowel in full-text als op metadataniveau. Om vervolgens alle overeenkomende stukjes informatie over bijvoorbeeld gebeurtenissen en personen uit verschillende bronnen, aan elkaar te verbinden. En tenslotte de daardoor opgedane nieuwe inzichten over te brengen op publiek. Wie zoekt en vindt er met ons mee tijdens de Netwerkdag Oorlogsbronnen 2018?

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 

Programma

12.00 – 13.00     Lunch en registratie

13.00 – 13.10     Welkom door Maarten Lammers, Sectormanager Ontwikkeling OBA, en Puck Huitsing, programmadirecteur Netwerk Oorlogsbronnen

13.10 – 13.30     Bronnendromenland door Edwin Klijn, programmamanager Netwerk Oorlogsbronnen

Edwin Klijn neemt u mee naar de wereld van bronnendromenland waar alle collectiedata uit en over WO2-collecties op intelligente wijze aan elkaar gekoppeld zijn en open voor iedereen beschikbaar zijn gemaakt. Spoiler alert: de weerbarstige realiteit komt ook ter sprake.

13.30 – 14.00     De grote voordelen van creatief en associatief zoeken door Ewoud Sanders, taalhistoricus en journalist

Hoe kun je, als onderzoeker, het best zoeken in bronnen die zijn ontsloten met OCR (optische tekenherkenning)? Voorspelbare of systematische OCR-fouten zijn relatief makkelijk te omzeilen, maar hoe vergroot je de kans dat je vindt wat je zoekt in bronnen met willekeurige, onvoorspelbare tikfouten?

14.00 – 14.30     Hoe zoeken mensen door historische kranten? door Martijn Kleppe, hoofd afd. Onderzoek Koninklijke Bibliotheek en Jacco van Ossenbruggen, hoofd Information Access Onderzoeksgroep Centrum voor Wiskunde en Informatica

Digitale collecties zoals Delpher.nl worden steeds meer gebruikt. Hoe kunnen we het gebruik van dit soort digitale collecties analyseren? Wat voor soort zoekers kun je identificeren als je alle gebruikers analyseert? En wellicht net zo belangrijk: hoe kunnen we het gedrag van klanten op een verantwoorde en transparante manier analyseren?

14.30 – 15.00     PAUZE en overgang naar sessies

15.00 – 16.30     Parallelle sessies (u kunt één sessie kiezen)

Sessie I (in English)

Digging into archives

  • Met Anne Gorter (project manager Dutch National Archives; VIDEO): A brief history of the Central Archives of Special Jurisdiction;
  • Edwin Klijn (project manager NOB): A rough guide to TRIADO;
  • Rutger van Koert (developer HuygensING / KNAW Humanities Cluster; VIDEO): Automatic document type classification, topic modelling and other ways to make sense of archives;
  • Marten Düring (member Scientific Advisory Committee TRIADO, University of Luxembourg; VIDEO): An introduction to impresso. Mining 200 years of historical newspapers. 

New digital technology allows us to improve access to textual resources. In this session you will get a glimpse behind the scenes of two projects currently exploring new, fully or semi-automated ways to make archives searchable and create datasets for re-use.

TRIADO (Tribunal Archives as a Digital Research Facility) is a cooperation of the Dutch National Archives (Nationaal Archief), Huygens ING, NIOD and Netwerk Oorlogsbronnen. The first results of the experiments performed on the Central Archives of Special Jurisdiction (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, CABR) will be presented in this session.

Impresso is a partnership consisting of the Digital Humanities Laboratory, EPFL (Lausanne), the Institute of Computational Linguistics, UZH (Zurich) and the Luxembourg Center for Contemporary and Digital History, Luxembourg University. The impresso-project strives to open up newspaper collections for research. It develops amongst other things a user interface which supports search and discovery using text mining output. The project is driven by the principles of co-design, generosity and transparency.

The audience is kindly invited to challenge the speakers in this informal session.

Sessie II

Everything you always wanted to know about your ancestors during WW2, but were afraid to ask 

Vragen over familiegeschiedenis zijn mateloos populair. Aan de hand van casussen verkennen we de complexiteit ervan in zowel de wereld van analoge als digitale bronnen. Beide situaties zijn niet ideaal. Collecties zijn dankzij nadere ontsluiting en digitalisering steeds toegankelijker, maar je blijft een goede dosis nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen nodig hebben om antwoorden te vinden. Gear up en zoek met ons door kaartenbakken, archiefdozen, Oorlogsbronnen.nl en Oorlogslevens.nl.

Sessie III

De (Her)inrichting van Herinneringscentra

Herinrichting HC Kamp Westerbork: het Herinneringscentrum Kamp Westerbork betrekt studenten en leerlingen bij de herinrichting van de historische plek van kamp Westerbork, de verbinding tussen museum en kampterrein, maar ook bij de dilemma’s uit de dagelijks praktijk: hoe om  te gaan met een plek met een beladen geschiedenis en met een gelaagde geschiedenis.

Technasium en Dr. Nassau College: de technasia van het Dr. Nassaucollege houden zich bezig met maatschappelijk relevante projecten waarbij leerlingen oplossingen aandragen voor praktische en inhoudelijke uitdagingen. Binnen het Leerwerkatelier van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork hebben beiden elkaar gevonden en werken samen aan manieren om de verhalen van kamp Westerbork toegankelijk te maken voor een breed en divers publiek en daarbij gebruik te maken van de rijke collectie van het Herinneringscentrum.

Herinrichting NM Kamp Vught: de essentie van herinrichting NM Kamp Vught richt zich op een educatieve uitbreiding van 300 m2 zodat in de toekomst schoolgroepen adequater ontvangen kunnen worden. Daarnaast komt er een geheel nieuwe vaste presentatie met nieuwe thema’s, verhalen en voorwerpen en met nieuwe techniek. Hiermee worden nieuwe doelgroepen aangesproken.

Herinneringscentrum Oranjehotel i.o.: het HC Oranjehotel gaat op drie manieren digitale bronnen inzetten: als monument/visuele presentatie in het herinneringscentrum, als onderdeel van een digitaal doorzoekbare database en voor de website. Het voornaamste doel in alle drie situaties is het kunnen opzoeken van informatie door nabestaanden en geïnteresseerden. Riccardo Sietsma zal samen met Maarten Stolk van bureau KEEN uit de doeken doen op welke manier dit gerealiseerd gaat worden.

16.30 – 17.10     Theatergroep Aluin met twee Maliebaan monologen

Korte inleiding door Erik Snel

Boris van Bommel als Frits Elzas, voorzitter van de Joodsche Raad

Daphne de Bruin als Dr. Max, verzetsheldin     

17.10 – 17.15     Afsluiting door Puck Huitsing

17.15 – 18.00     Borrel

 

Dagvoorzitter: Puck Huitsing (NOB)

Fotograaf: Maarten Nauw

Kunstwerken: Koen Schriever, visual artist