Back to top
In uitvoering

CBG en Netwerk Oorlogsbronnen starten een crowdsourcing-project om de Rode Kruiskaarten met gegevens van na de Tweede Wereldoorlog vermiste overleden personen in te voeren. Zo maken we de informatie digitaal doorzoekbaar.

In Uitvoering

In de digitale portal Oorlogsbronnen Limburg worden alle bronnen over de Tweede Wereldoorlog in Limburg verzameld en online beschikbaar gemaakt. Het project start in september 2019 en is een samenwerking tussen het Regionaal Historisch Centrum Limburg en Netwerk Oorlogsbronnen.Bekijk alvast een voorproefje op oorlogsbronnenlimburg.nl

Afgerond

Het Indisch Herinneringscentrum en Netwerk Oorlogsbronnen werken samen om de portal Indieinoorlog.nl te vernieuwen. Er wordt geput uit de bronneninfrastructuur van NOB en de website krijgt een nieuwe uitstraling. 

Afgerond

Een collectie van bijna 35.000 arrestatiekaarten en 19.000 ontslagkaarten uit het Rotterdamse politiearchief ('40-'45) worden vanuit huis overgetypt door vrijwilligers.

In uitvoering

Netwerk Oorlogsbronnen bouwt samen met erfgoed- en herinneringsorganisaties aan één landelijke online toegang naar informatie over personen uit de Tweede Wereldoorlog.

In uitvoering

Om zoveel mogelijk WO2-bronnen digitaal met elkaar kunnen verbinden stimuleert NOB de digitalisering van WO2-collecties door samenwerking met conserverings- en digitaliseringsprogramma Metamorfoze.

Afgerond

Aan de hand van concrete onderzoeksvragen methoden verkennen om het meest geraadpleegde Tweede Wereldoorlog-archief van Nederland, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), digitaal beter doorzoekbaar te maken. 

Afgerond

Bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in de provincie Gelderland beter vindbaar en bruikbaar in één digitale portal. Dat is 'Gelderse Oorlogsbronnen', een digitale infrastructuur die gebaseerd is op de kennis, techniek en inhoud van het landelijke Netwerk Oorlogsbronnen. 

In uitvoering

De nationale portals ArchievenWO2, GetuigenVerhalen en Oorlog in Blik zijn ingehaald door de tijd. In dit project worden de sterk verouderde applicaties omgebouwd zodat ze weer mee kunnen in de nieuwe ontwikkelingen.

Afgerond

Het NM Kamp Vught ontvangt zo’n duizend verzoeken per jaar naar persoonsinformatie. Reden om met hulp van vrijwilligers ca. 26.000 kaartjes uit de oorspronkelijke kampadministratie om te zetten naar gestructureerde digitale data.

Update

Meer kwalitatief hoogwaardige digitale bronnen rond het thema WO2 beschikbaar stellen voor het brede publiek. Door een set digitale collectiedata via erkende en al goed zichtbare publiekskanalen te publiceren met een open licentie.

Afgerond

Erfgoedcollecties met het thema Tweede Wereldoorlog automatisch ontsluiten met trefwoorden. Om dat mogelijk te maken werkt Netwerk Oorlogsbronnen aan de opschoning, uitbreiding, matching en publicatie van de thematische WO2-thesaurus.

Afgerond

Het Platform WO2 heeft 2018 uitgeroepen tot het Jaar van Verzet. Het Netwerk Oorlogsbronnen onderzoekt in het kader van het themajaar verzetsacties, betrokken personen en oorlogsbronnen die aan de gebeurtenissen gekoppeld zijn, en plaatst deze op een 'Kaart van Verzet'. 

Afgerond

NOB selecteert oorlogsbronnen bij thema's als 'dagelijks leven' en 'wederopbouw' voor de vernieuwde Tweedewereldoorlog.nl. Dit is een portal van het Platform WO2 met lesmateriaal, bronnen, digitale tentoonstellingen en activiteiten.

Afgerond

Zoeken op plaats verbeteren door sets te maken van metadata en 'geografische eenheden'. Denk daarbij aan hiërarchische structuren van bijvoorbeeld plaats-provincie-land. Zo kunnen bronnen ook via een kaart ontsloten worden.

Afgerond

Googelen door archieven? Een droom voor onderzoekers en een wens van archiefbeheerders. Dit project onderzoekt in hoeverre nieuwe digitale technieken ingezet kunnen worden om archieven digitaal en op documentniveau doorzoekbaar te maken.