Back to top

Islands of meaning

Islands of Meaning verbindt en schoont data, begeleidt webprojecten, bouwt en ontwerpt webapplicaties en maakt visualisaties. Dit alles vooral binnen de wereld van het cultureel erfgoed. 

Rol in netwerk: 
Paul Krugerstraat 56
2021 XP Haarlem
Nederland