Back to top

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

De IISG collecties omvatten archief-, bibliotheek- en audiovisueel materiaal met de nadruk op sociale en emancipatorische bewegingen. Het Instituut beheert meer dan vierduizend archieven, bezit meer dan een miljoen boeken en tijdschriften en ongeveer evenveel items in de afdeling Beeld en Geluid, waaronder posters.

Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
Nederland
020 - 6685866

Oorlogsbronnen Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
Kontakten met de Duitse autoriteiten
trefwoorden
 • Vervoer
 • Duitse overheid en instellingen
 • Economisch leven
Kontakten met de Duitse autoriteiten
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/2113941901
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Archief CPN
trefwoorden
 • Politieke Partijen
 • Vervolging - overig
 • Illegaliteit
 • Nasleep - overig
 • Vervolging
 • Nasleep
 • Media en communicatie
Communistische Partij van Nederland (CPN); opgericht in 1935; voorlopers Sociaal Democratische Partij (SDP) 1909-1918 en de Communistische Partij Holland (CPH) 1918-1935; de CPN ging in 1991 samen met de PSP, PPR en EVP op in Groen Links. Zie voor stukken betreffende de CPN in bezettingstijd 1940-1946 hoofdstuk I, met o.a. "Functioneren tijdens de bezetting", "Strategische en politieke voornemens", "Communistische illegale pers" en "Grote Adviescommissie (GAC) en Raad van Verzet (RVV)".
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/180084965
'Statement by Captain Wezelman'over de toestand op Nederlandse koopvaardijschepen. 1943
trefwoorden
 • Dagelijks leven
 • Persoonlijk leven
 • Koopvaardij
 • Economisch leven
'Statement by Captain Wezelman'over de toestand op Nederlandse koopvaardijschepen. 1943
http://archievenwo2.nl/archieven/inventarisnummer/-2028763947
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Archief Eduard Messer
trefwoorden
 • Illegaliteit
 • Dagelijks leven
 • Persoonlijk leven
 • Media en communicatie
Eduard (Ward) Messer werd op 9 juli 1917 in Amsterdam geboren. Hij studeerde enige jaren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. In 1939 trad hij in dienst bij het Algemeen Handelsblad, waar hij in augustus 1941 ontslag nam. Messer was actief in het verzet en werd twee maal opgepakt. Hij zat in de gevangenissen van Scheveningen en Utrecht. Messer was betrokken bij de illegale verzetskrant Het Parool en ging ook na de bevrijding bij Het Parool werken. Hij verruilde deze krant al snel voor Het Vrije Volk. Voor deze krant maakte hij o.a. reizen door het Midden-Oosten. Per 1 april 1959 nam hij ontslag en ging bij Het Parool werken. Per 1 april 1968 kwam Messer opnieuw in dienst bij Het Vrije Volk en deze keer als hoofdredacteur. Messer gaf, nadat de banden tussen de Partij van de Arbeid en de krant waren doorgesneden, leiding aan de reorganisatie van Het Vrije Volk, dat inmiddels van Amsterdam naar Rotterdam was verplaatst. Messer, inmiddels tot directeur benoemd, maakte in 1977 plaats voor zijn opvolger Gerard Verschoor. November 2001 overleed Messer. Het archief is onderdeel van de collectie Archieven van het Nederlands Persmuseum en bevat: stukken betreffende de dienstverbanden en verdere betrokkenheid bij het Algemeen Handelsblad 1941-1946, de N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers en Het Vrije Volk 1946-1993 en Het Parool 1945-1996; correspondentie met en stukken betreffende Henri Knap 1951-1986, Joop Lücker 1973-1992, Louis Velleman 1977-1996 en anderen; stukken betreffende lidmaatschap van en activiteiten ten behoeve van Rotary clubs 1962-1975 en de SOF club 1964-1992; stukken betreffende de School voor de Journalistiek 1977-1978.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1208479347
Archief Tineke Ribbelink-Van Norden
trefwoorden
 • Steun en opvang - Overig
 • Steun en opvang
 • Illegaliteit
 • Nasleep - overig
 • Nasleep
 • Media en communicatie
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
Tineke Ribbelink-Van Norden was als maatschappelijk (sociaal) werkster werkzaam bij de 'Sociale Afdeeling' van Het Parool vanaf medio 1945.Haar activiteiten betroffen de contacten met de medewerkers van het illegale Parool en ook met de nabestaanden van vele gefusilleerde of anderszins omgekomen medewerkers van Het Parool. Het archief bevat correspondentie met medewerk(st)ers van het Parool, met nabestaanden van tijdens de Tweede Wereldoorlog gefusilleerde of anderszins om het leven gekomen medewerk(st)ers van Het Parool, met de Stichting 1940-1945 over hulpverlening 1945-2001.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-1698887869
download