Back to top

Het Indisch Herinneringscentrum en Netwerk Oorlogsbronnen werken samen om de portal Indieinoorlog.nl te vernieuwen. Er wordt geput uit de bronneninfrastructuur van NOB en de website krijgt een nieuwe uitstraling. 

Afgerond

Website live

13-05-2019

De vernieuwde website Indieinoorlog.nl is live en biedt nu verdieping over onderwerpen als de aanleg van de Birma-Siamspoorweg, de Japanse luchtaanvallen op Darwin in Noord-Australië, het Tokio Tribunaal en de Slag bij de Javazee.

De aanleg van de Birma-Siamspoorweg, de Japanse luchtaanvallen op Darwin in Noord-Australië, het Tokio Tribunaal en de Slag bij de Javazee. Deze en tientallen andere onderwerpen worden belicht op de vernieuwde website Indieinoorlog.nl.

Waar en wanneer

15-02-2019

De nieuwe Indieinoorlog.nl krijgt naast de mogelijkheid tot zoeken door de beschikbare bronnen ook een kaart waarop kampen en gebeurtenissen gesitueerd staan. En een tijdlijn die loopt van de vooroorlogse t/m de naoorlogse periode. 

Indische collecties

11-10-2018

Om een zo groot mogelijk aanbod aan Indische oorlogsbronnen doorzoekbaar te maken worden zoveel mogelijk huidige partners van Indië in Oorlog aangesloten op Netwerk Oorlogsbronnen. Ook wordt geïnventariseerd welke Indische collecties er nog meer toegevoegd kunnen worden. De WO-thesaurus, waar NOB gebruik van maakt om bronnen te verbinden en contextualiseren, wordt uitgebreid met Indische termen. 

Erfgoedcollecties met het thema Tweede Wereldoorlog automatisch ontsluiten met trefwoorden. Om dat mogelijk te maken werkt Netwerk Oorlogsbronnen aan de opschoning, uitbreiding, matching en publicatie van de thematische WO2-thesaurus.

Start

Samenwerking IHC en NOB geïntensiveerd

24-09-2018

De samenwerking tussen het Indisch Herinneringscentrum en Netwerk Oorlogsbronnen wordt rond de portal Indieinoorlog.nl geïntensiveerd. Bij Netwerk Oorlogsbronnen leeft de wens om het huidige aanbod aan bronnen te versterken voor het thema Nederlands-Indië. Bij het Indisch Herinneringscentrum – als beheerder van de portal Indië in Oorlog – leeft de ambitie om de portal te actualiseren met nieuwe bronnen en het beheer van de inmiddels sterk verouderde achterkant eenvoudiger en toekomstbestendig te maken. 

De vernieuwde Indieinoorlog.nl maakt gebruik van de achterkant van Netwerk Oorlogsbronnen. De voorkant, de zichtbare website, krijgt een eigen uiterlijk en identiteit gevoed met data uit de bronnen- en informatieinfrastructuur van NOB. Eenzelfde soort samenwerking heeft Netwerk Oorlogsbronnen met WO2GLD.