Back to top

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een museum, kampterrein en monument. Het wil het voormalig kampterrein en de sporen in het landschap die herinneren aan de gelaagde geschiedenis van dat kamp, alsmede de collectie die het bronmateriaal over deze geschiedenis vertelt en illustreert in stand houden, beheren en op een hedendaagse manier presenteren aan een breed publiek. Op die manier draagt het Herinneringscentrum bij aan de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de holocaust in het bijzonder, waar reflectie, zingeving en historische verdieping onderdeel van uitmaken. Het Herinneringscentrum kreeg in 2013 het Europees Erfgoedlabel toegekend.

Oosthalen 8
9414 TG Hooghalen
Nederland
0593 - 592600