Back to top

Data Archiving and Networked Services (DANS)

DANS bevordert duurzame toegang tot digitaleonderzoeksgegevens en stimuleert dat onderzoekersgegevens duurzaam archiveren en hergebruiken. DANS is een instituut van KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) en NWO (De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). 

Rol in netwerk: 
Anna van Saksenlaan 10
2593 HT Den Haag
Nederland
+31 70 349 44 50