Back to top

CBG | Centrum voor familiegeschiedenis

Het CBG | Centrum voor familiegeschiedenis beheert een grote hoeveelheid bronnen uit eigen archief en literatuurcollectie. De bronnen zijn te raadplegen in de bronnenzaal in Den Haag of via de websites CBG-verzamelingen, CBG-bibliotheek, CBG-familiewapens en CBG-familienamen.

Prins Willem-Alexanderhof 22
2595 BE Den Haag
Nederland
070-3150500
Bernadine Ypma

Lid Stuurgroep Netwerk Oorlogsbronnen

Oorlogsbronnen CBG | Centrum voor familiegeschiedenis

Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde, (1934) 1940-1944
trefwoorden
 • Nationaal-Socialisme
 • Dagelijks leven
 • Persoonlijk leven
 • NSB
Deze private instelling speelde een centrale rol binnen de genealogie- en heraldiekbeoefening en fungeerde als koepelorganisatie voor het ‘Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde’, de ‘Nationale Vereeniging voor Geslacht- en Wapenkunde’ en de ‘Nederlandsche Vereeniging van Genealogen’. Het Verbond werd na de oorlog opgeheven en zijn verzamelingen werden verbeurdverklaard. Het archief bevat ook correspondentie vanaf 1934 over de NSB en over de Nederlandse SS-er C. L. ten Cate. Het merendeel van het archief bestaat uit alfabetisch gerangschikte brieven op afzender, gericht aan het Verbond. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits gesteld.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1236091437
CBG | Centrum voor Familiegeschiedenis
Indisch paspoortarchief
trefwoorden
 • Nasleep
 • Dagelijks leven
 • Veiligstellen en Repatriëring
Bevat persoonskaarten op microfilm, van Indische Nederlanders die na de oorlog werden gerepatrieerd, incl. pasfoto. Het archief is alfabetisch geordend op achternaam.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/-214360173
Collectie Nederlands Rode Kruis
trefwoorden
 • Vermiste personen
 • Dagelijks leven
 • Nasleep
 • Persoonlijk leven
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
De collectie omvat twee fichesverzamelingen met informatie over in Duitsland en elders tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden en begraven Nederlanders. Deze informatie is afkomstig van het Nederlands Rode Kruis.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/2081615499
‘Duitse Akten’ (1940-1955)
trefwoorden
 • Arbeid
 • Illegaliteit
 • Arbeidsinzet
 • Nasleep - overig
 • Dagelijks leven
 • Nasleep
 • Persoonlijk leven
 • Oorlogsslachtoffers en gesneuvelden
De Duitse akten bestaan uit akten van geboorte, huwelijk en overlijden van Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren al dan niet gedwongen in Duitsland verbleven, anders dan in concentratiekampen. Deze akten zijn na de oorlog op bevel van de geallieerden opgemaakt en later overgedragen aan het land van herkomst. De documenten zijn van verschillend formaat en uiteenlopende kwaliteit. Ze documenteren belangrijke fasen in het leven van deze groep Nederlanders. De documenten vormen de weerslag van gezinsvorming, collaboratie, 'Arbeitseinsatz', internering en verzet. Zo is het reilen en zeilen te reconstrueren van Nederlanders die in de vaak troebele oorlogsjaren in Duitsland verbleven. N.B. het gaat hierbij niet om personen die in vernietigingskampen zijn omgebracht. De hele collectie bestaat uit zo'n 60.000 akten, waarvan circa 20.000 overlijdens. De collectie is afkomstig van het Nederlands Rode Kruis. Met ingang van 6 januari 2009 zijn de overlijdens uit de collectie Duitse Akten beschikbaar in de Digitale studiezaal van het CBG.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/925992983
Collectie Nijgh
trefwoorden
 • Vervolging
 • Jodenvervolging
Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh was tijdens de Tweede Oorlog betrokken bij de zogenaamde Calmeyeractie. Tezamen met enige Amsterdamse advocaten heeft hij gepoogd bij dr. H.G. Calmeyer (hoofd Referat Innere Verwaltung van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz) niet-joodverklaringen te verkrijgen voor Nederlanders van Joodse afkomst. Hij was lid van de commissie, die met de zuivering van het Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde was belast. De collectie van Mr. IJ.H.M. Nijgh bevat kwartierstaten en aantekeningen betreffende Portugees-Israëlitische families.
http://archievenwo2.nl/archieven/archief-blok/1236152207
download