Back to top

Archivo Nacional Aruba

Het Nationaal Archief van Aruba (ANA) is de overheidsinstantie die belast is met het bewaren, verzorgen en conserveren van archieven (documenten, foto’s, video’s, cassettes enz) die een historische waarde hebben voor Aruba. Deze archieven worden beschouwd als het ‘nationale geheugen en cultureel erfgoed’ van het eiland.

Rol in netwerk: 
Sabana Blanco 60
0000AW Oranjestad
Nederland
(+297) 583 4880