Back to top

Annelies van Nispen is werkzaam als informatiespecialist Collecties/Archivaris bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. Haar taken liggen op het terrein van het aansluiten van de collectie bij de mogelijkheden die de digitale wereld kent. Zij adviseert over digitale processen en nieuwe mogelijkheden. Ook is zij betrokken bij het implementeren van nieuwe werkwijzen en digitale processen. Zij was betrokken bij Netwerk Oorlogsbronnen, Parthenos, maar werkt nu aan EHRI (European Holocaust Research Infrastructure). Voor NOB heeft zij zich bezig gehouden met aansluiting van collecties en de pilot geocoderen. Haar expertises zijn digitale duurzaamheid, metadata en metadata-standaarden, vindbaarheid en doorzoekbaarheid van digitale collecties, thematische ontsluiting en terminologiebronnen.

Zoeken op plaats verbeteren door sets te maken van metadata en 'geografische eenheden'. Denk daarbij aan hiërarchische structuren van bijvoorbeeld plaats-provincie-land. Zo kunnen bronnen ook via een kaart ontsloten worden.