Back to top

Tom de Smet is sinds 2019 Algemeen Directeur van Beeld en Geluid Den Haag. Daarvoor was hij Hoofd Archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Hilversum) en o.m. verantwoordelijk voor de instroom en optimalisatie van, en de toegang tot de AV-content van publieke omroepen en andere domeinen binnen de audiovisuele/creatieve sector. Hij heeft bij verschillende nationale en internationale organisaties gewerkt, waaronder Haghefilm in Amsterdam en het Pordenone Silent Film Festival in Italië. Tussen 2008 en 2010 was Tom projectleider van het grootschalige digitaliseringsprogramma Beelden voor de Toekomst. Hij is tevens voorzitter van een aantal adviesraden binnen het archief- en erfgoedveld in Nederland.

De stuurgroep van Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend. Hiermee onderschrijft NOB de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed: digitaal erfgoed samen optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken.