Back to top

Lieuwe Zoodsma (Wonseradeel, 1955) is sinds 1 april 2005 directeur van het Noord-Hollands Archief. Hij is daarnaast rijksarchivaris in de provincie Noord-Holland en (gemeente)archivaris van alle aangesloten gemeenten en regelingen. Zoodsma studeerde Rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Van 1984 tot 1995 werkte hij als hoofd Externe Dienstverlening en plaatsvervangend Rijksarchivaris in de provincie Zeeland in Middelburg. In 1995 werd hij benoemd tot gemeentearchivaris van Haarlem, met als opdracht een regionaal archief voor Midden- en Zuid-Kennemerland tot stand te brengen. Dit Regionaal Archief voor Kennemerland fuseerde in 2005 met het eveneens in Haarlem gevestigde Rijksarchief in Noord-Holland tot het Noord-Hollands Archief. 

Zoodsma is lid van de stuurgroep van het Netwerk Oorlogsbronnen, en vertegenwoordigt daarin tevens de Regionale Historische Centra (RHC's).