Back to top

Frank van Vree is directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-Holocaust- en Genocidestudies en hoogleraar Geschiedenis van Oorlog, Conflict en Herinnering aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij o.a. decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen en hoogleraar Mediastudies aan de UvA en de Erasmus Universiteit, fellow aan het NIAS en gastonderzoeker aan New York University. Van Vree studeerde moderne geschiedenis en filosofie in Groningen en Leiden en publiceerde op uiteenlopende terreinen, van moderne geschiedenis en historische cultuur tot mediastudies en journalistieke cultuur, waaronder De Dynamiek van de Herinnering (met Rob van der Laarse, 2009) en Performing the Past. Memory, History, Identity (met Karin Tilmans en Jay Winter, 2010). Hij maakte eerder naam met studies als Metamorfose van een dagblad (1996) en In de schaduw van Auschwitz (1995), een klassiek werk over de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hij was jarenlang medewerker van de Volkskrant en De Groene Amsterdammer en redacteur van Feit & fictie.